Trang chủ    Dịch vụ sự kiện    Tư vấn & Xây dựng Bộ nhận diện Sự kiện

Tư vấn & Xây dựng Bộ nhận diện Sự kiện

Bộ nhận diện thương hiệu

Bộ nhận diện thương hiệu

Hệ thống nhận diện thương hiệu là sự diễn đạt bản sắc của một công ty bằng hình ảnh thông qua việc sử dụng văn từ và các biểu tượng. Hệ thống nhận diện thương hiệu gồm những yếu tố nhận biết cấu thành thương hiệu được thể hiện một cách đồng bộ, nhất quán tạo nên đặc điểm riêng giúp phân biệt thương hiệu đó với những thương hiệu khác.

10 nguyên tắc xây dựng bộ nhận diện thương hiệu

10 nguyên tắc xây dựng bộ nhận diện thương hiệu

Hệ thống nhận diện thương hiệu được xây dựng dựa trên sự kết hợp của nhiều yếu tố mang tính đồng bộ và nhất quán của Thương hiệu. Bao gồm: Tên thương hiệu (Brand Name), Logo, Màu sắc chủ đạo, Font chữ, Danh thiếp (Card visit), Website, Cách bố trí biển hiệu tại văn phòng trụ sở, cơ quan, đồng phục - bảng tên.... Để thành công, bạn phải làm cho sản phẩm của doanh nghiệp mình là sự lựa chọn đầu tiên đối với khách hàng. Xây dựng và quản lý tốt một bộ nhận diện thương hiệu giúp bạn thực hiện điều đó.